Tayio - Kompaktsylindere

35S-1 serie
Aluminium
35 bar
100S-1 serie
Aluminium
101 bar
160S-1 serie
Rustfritt stål
160 bar
      
210N-1 serie
Rustfritt stål
250 bar
210S-1 serie
210 bar
HQS2 serie
Aluminium
101 bar

Kontakt Hydex vedrørende kompaktsylindere

Dokumentasjon / Sertifikater
Behovet for - og omfanget av - dokumentasjon varierer sterkt både når det gjelder enkelt- produkter og større leveranser, fra ingen sporbarhet til full sporbarhet på absolutt alle detaljer.

Følg lenken for å lese om hvilke nivåer av dokumentasjon og sertifikater du kan få fra oss, eller klikk her for å åpne et bilde med oversikt over nivåer av dokumentasjon og sertifikater.

Kontakt Hydex vedrørende kompaktsylindere
 
Page rendered: 28.12.2022 21:21:50
OXX.Authorization.User.Username: Hydex_SylinderTeknikk_anonym (NO)