Subsea sylindere

Med utgangspunkt i KMI serien lager vi alt i fra spesialløsninger til "standard" subsea - sylindere. Uavhengig av materialvalg, oljetype, dybde og arbeidstrykk kan vi få konstruert og produsert den sylinderen du trenger.
Tegningen nedenfor viser hva som er mest typisk for en subsea - sylinder.
  1. Ekstra oljeporter for flushing.
  2. Spesial pakkboks med plass til ekstra tetninger for å stå i mot sjøvanns trykket.


Kontakt Hydex vedrørende subsea sylindere

Valgene for design og konstruksjon av subsea – sylindere er mange, men noen løsninger er så ofte brukt at de nærmest har blitt en standard.

Den vanligste metoden er å modellere ut i fra en KMI sylinder, og gi denne flusheporter og subsea – pakkboks. Sylinderen produseres med stempelstang i 165M eller annen rustfri kvalitet hvis kravene tilsier det.

   
Sylinderrøret lages som oftest i St.52-3, og blir overflatebehandlet etter NORSOK M-501 system7. Eventuelle sfæriske lagre lages i aluminium - bronse JM7. Bildet til venstre viser to alminnelige måter å lage subsea – sylindere på.

Den oransje sylinderen viser en løsning med gjennomgående stempelstang og frontflens som kan brukes hvidet er dårlig med plass til vanlige fester slik den gule sylinderen har.

Begge sylindrene er designet til et arbeidstrykk på 207 bar.

Hvis arbeidstrykket må være høyere så må andre løsninger benyttes. Ved siden av arbeidstrykket kan kravene til korrosjonsmotstand og styrke være så strenge at ”vanlige” subsea – sylindere ikke kan benyttes.

Bildet til høyre viser en slik sylinder.

Her har man valgt å bruke titan i alle deler. Ved siden av å ha høy styrke og korrosjonsmotstand er titan ofte valgt på grunn av lav egenvekt, ettersom vekten på modulene ofte er et problem.

Den eneste ulempen med titan er at det er dyrt, men kvalitetsmessig
er det et overlegent materiale med tanke på vekt, styrke, korrosjons- bestandighet og motstandsdyktighet mot slag og slitasje.

Dokumentasjon / Sertifikater
Behovet for - og omfanget av - dokumentasjon varierer sterkt både når det gjelder enkelt- produkter og større leveranser, fra ingen sporbarhet til full sporbarhet på absolutt alle detaljer.

Følg lenken for å lese om hvilke nivåer av dokumentasjon og sertifikater du kan få fra oss, eller klikk her for å åpne et bilde med oversikt over nivåer av dokumentasjon og sertifikater.

Kontakt Hydex vedrørende subseasylindere

 
Page rendered: 28.12.2022 21:21:51
OXX.Authorization.User.Username: Hydex_SylinderTeknikk_anonym (NO)