Scanwill trykkforsterkere

MP trykkforsterker kan med økonomisk fordel anvendes på større hydrauliske anlegg med stedvis behov for trykk som er høyere enn systemtrykket, og på mindre anlegg (f.eks. power packs), som kan prestere to driftsformer; høy flow ved lavt trykk og lav flow ved høyt trykk.
Det høye trykket muliggjør anvendelse av høytrykksutstyr for fastspenning, pregning, klipping, forming, trykkprøving, boltespenning, betongspregning, ventil aktuatorer, bremseforsterkning og annet.

Di kan få følgende trykkforsterkere fra Scanwill hos oss:

          

Scanwill MP-C

Scanwill MP-F

Scanwill MP-L

  

Scanwill MP-M

Scanwill MP-T

Scanwill MP-2000

  

Scanwill MPL-1400/
2000/4000

Scanwill Special MP-T-R

Scanwill Special MPM-F

  

Scanwill tilbehør MP serie


Trykkforsterkerene er designet til plassering i et lavtrykks hydraulisk system, og vil tilføre det høye trykket direkte i utstyret.

De har alle nødvendige høytrykksventiler integrert, hvilket minimerer kostnader og risiko forbundet med høytrykkssystemer.

Trykkforsterkeren leveres med forskjellige standarddefinerte trykkoversetningsfaktorer, og på forespørsel kan den tilpasses ytterligere.

Den kompakte designen gjør den enkel å installere i eksisterende systemer så vel som i nye. Trykkforsterkeren kan, som et alternativ, leveres med en POV, noe som gjør det mulig å evakuere trykket tilbake gjennom trykkforsterkeren.

Følg lenken for mer informasjon om hvordan trykkforsterkere fungerer.

Kontakt Hydex vedrørende Scanwill trykkforsterkere
 
Page rendered: 28.12.2022 21:21:47
OXX.Authorization.User.Username: Hydex_SylinderTeknikk_anonym (NO)