Glual K-serie vri-sylindere/vri-aktuatorer

Glual hydrauliske sylindere
  • Single ended shaft, with keyseat, other options available
  • Mounted in the four threaded holes in the body (alternatively inside the body)
  • Cushioning used to regulate the deceleration of the working load
Kontakt Hydex vedrørende Glual K-serie vri-sylindere/vri-aktuatorer

Type      Vri-sylinder / vri-aktuator
Arbeidstrykk 200 bar
Rotation degrees 90º/180º/360º 
Shift 9,4 ... 71061 cm³
Maximum external radial load (L) 439 ... 18441 kg
Maximum external thrust load (T) 157 ... 7092 kg
Posistioning Inductive sensor
Potenciometer transducer
Magnetostrictive transducer
Mer informasjon Klikk her --- Katalog

Dokumentasjon / Sertifikater
Behovet for - og omfanget av - dokumentasjon varierer sterkt både når det gjelder enkelt- produkter og større leveranser, fra ingen sporbarhet til full sporbarhet på absolutt alle detaljer.

Følg lenken for å lese om hvilke nivåer av dokumentasjon og sertifikater du kan få fra oss, eller klikk her for å åpne et bilde med oversikt over nivåer av dokumentasjon og sertifikater.

Kontakt Hydex vedrørende Glual K-serie vri-sylindere/vri-aktuatorer
 
Page rendered: 28.12.2022 21:21:45
OXX.Authorization.User.Username: Hydex_SylinderTeknikk_anonym (NO)