Dokumentasjon og sertifikater

Eksempel på sertifikat

Behovet for - og omfanget av - dokumentasjon varierer sterkt både
når det gjelder enkeltprodukter og større leveranser, fra ingen spor- barhet til full sporbarhet på absolutt alle detaljer.

Dokumentasjon for en sylinder kan bli ganske så omfangsrikt hvis man ønsker det og prisen vil bli der etter. Dokumentasjonen vil på noen nivåer kun bestå av sertifikater mens på de høyere nivåene er tester og andre godkjennelser tatt med.

NB! Det gis ikke sertifikater på tetninger. 

Kontakt Hydex vedrørende dokumentasjon og sertifikater 

Dokumentasjonen graderes fra 0-10 etter som hvor omfangsrik slutt- dokumentasjoen skal være. F.eks. så vil en standard lagersylinder ligge på nivå 0 (ingen dokumentasjon). 

Matrisen nedenfor angir de forskjellige nivåene av dokumentasjon du kan få hos oss, og hva det enkelte nivået inneholder.NB! Oversikten er veiledende, og andre kombinasjoner av dokumentasjon/sertifikater kan selvfølgelig også leveres. 

Kontakt Hydex vedrørende dokumentasjon og sertifikater    
 
Page rendered: 28.12.2022 21:21:46
OXX.Authorization.User.Username: Hydex_SylinderTeknikk_anonym (NO)