Filtre for rensing av oljer, væsker, og luft

Hydrauliske anlegg med lav forurensingsgrad er vesentlig mer driftssikre, har lengre levetid, med en bedre driftsøkonomi enn anlegg som er forurenset.

Forurenset hydraulisk væske fører til driftsforstyrrelser som at ventiler ”henger” og/eller fusker.

Den fører videre til økt slitasje, som igjen fører til økt internlekkasje og dermed dårligere virkningsgrad i ventiler, til økt ekstern lekkasje - som i sin tur fører til mer forurensing, og til redusert levetid på det hydrauliske anlegget.

I verste fall vil forurenset olje forårsake at det hydrauliske anlegget totalhavarerer.

Valg av riktig filterløsning
Riktig filterløsning for et hydraulisk anlegg defineres ut fra hvilken renhetsklassifikasjon oljen skal ha i anlegget. Her vil følgende legges til grunn:

1. Trykk
2. Komponentvalg
3. Oljetype
4. Intervaller for filterbytte

       

5. Ytre miljø
6. Krav til driftssikkerhet
7. Krav til levetid.

Når dette er klarlagt så legges det en strategi for valg av filtertype og plassering av filter i systemet. 

Du kan få filtre fra følgende produsenter hos oss:


  Filtertype   
   
Produsent
  Luftfilter
Internormen
 
  Off-line filter
Internormen
       
   Returfilter
Internormen
  

  Sugefilter 
      
Internormen

  Trykkfilter

   
Internormen
For å sikre at ditt hydrauliske anlegg skal være mest mulig driftssikkert, med lang levetid og en god driftsøkonomi, så leverer vi kun filterløsninger fra leverandører i toppsjiktet internasjonalt.

Kontakt Hydex vedrørende filtrering
 

 
Page rendered: 28.12.2022 21:21:44
OXX.Authorization.User.Username: Hydex_SylinderTeknikk_anonym (NO)