Tubex teleskopsylindere

KK-serien
Enkeltvirkende
Kule-Kule
KO-serien
Enkeltvirkende
Kule-Pendel
KV-serien
Enkeltvirkende
Kule-Vugge
    
LL-serien
Enkeltvirkende
Lager-Lager
LO-serien
Enkeltvirkende
Lager-Pendel

Kontakt Hydex vedrørende teleskopsylindere 

Dokumentasjon / Sertifikater
Behovet for - og omfanget av - dokumentasjon varierer sterkt både når det gjelder enkeltprodukter og større leveranser, fra ingen sporbarhet til full sporbarhet på absolutt alle detaljer.

Følg lenken for å lese om hvilke nivåer av dokumentasjon og sertifikater du kan få fra oss, eller klikk her for å åpne et bilde med oversikt over nivåer av dokumentasjon og sertifikater.

Angående teleskopsylindere
Der det stilles krav til lang slaglengde og kort innbygningsmål, anvendes teleskopsylindre.

Sylindrene produseres med tanke på anvendelse i mobil-, industri- og marine-hydrauliske systemer. De tilpasses individuelle spesifikasjoner som:
 • Hastighet
 • Kraft  
 •                    
 • Innbygning
 • Slaglengde
 •                    
 • Miljø
 • Telskopsylindere kan i likhet ned vanlige sylindere leveres som enkeltvirkende og dobbeltvirkende. Virkemåten for de to forskjellige typene typene er:

  Enkeltvirkende teleskopsylindre:     Pluss-bevegelse: Hydraulisk
  Minus-bevegelse: Ved hjelp av f.eks. last
    
  Dobbeltvirkende teleskopsylindre: Pluss-bevegelse: Hydraulisk
  Minus-bevegelse: Hydraulisk

  Når det gjelder dobbeltvirkende teleskopsylindere vil det komme et standardprogram for disse også. Inntil dette er på plass vil produksjon av dobbeltvirkende teleskopsylindere være en spesialproduksjon med utgangspunkt i kundens spesifikasjoner.  

  Kontakt Hydex vedrørende teleskopsylindere

   
  Page rendered: 28.12.2022 21:21:51
  OXX.Authorization.User.Username: Hydex_SylinderTeknikk_anonym (NO)