Henvendelse - Sylindere

Fyll ut skjemaet så nøyaktig som mulig, jo mer informasjon du gir oss jo bedre vil vi være i stand til raskt å komme tilbake til deg med et kvalifisert svar.

Bedriftens navn
Kontaktperson
E-post adresse
Adresse
Postnummer
Poststed
Telefon
Henvendelsen gjelder
Produsent
Anvendelsesområde
Hydrauliske sylindere
Andre sylindere
Lengde (mm)
Diameter (mm)
Montasje
Innfesting
Stempelstangmateriale
Sylinderrør materiale
Tetning
Overflatebehandling
NB! Angi RAL type og farge
Hastighet inn (m/min)
Hastighet ut (m/min)
Frekvens begge veier(m/min)
Last
Trykk
Sfæriske lagere
Tester
Regelverk / Klasseselskaper
ABS
Det Norske Veritas
Germanischer Lloyd
Lloyds Register
Andre (spesifiser i feltet nedenfor)
Utfyllende informasjon
 
Page rendered: 28.12.2022 21:21:49
OXX.Authorization.User.Username: Hydex_SylinderTeknikk_anonym (NO)