HYDEX-gruppens historie

1989 Hydraulikkavdelingen til Mecman skilles ut som eget selskap. Navnet blir System- hydraulikk AS og etableres som et eget, heleid norsk firma. Vi holder til i Stålfjæra 25 på Kalbakken, Oslo med 9 ansatte.

Basis for selskapet er salg av hydraulikkaggregater i alle størrelser. Systemhydraulikk starter opp med leverandører som HTF Frutigen (nå Bucher Hydraulik), Schiedrum Hydraulik og Kracht Hydraulik. Dette gjør at vi fra start kan levere høykvalitetsprodukter til norsk industri og offshore.
  
1990 Avtale inngås med Internormen Filter. Dette gir oss et komplett filterprogram fra en av de beste i markedet.
  
1994 Sylinderteknik AS blir etablert som et søsterselskap til Systemhydraulikk. Dette gjøres for å dekke et krevende marked innen hydraulikk og pneumatikksylindre.

Egen produksjon i Oslo samt tett tilknytning til Klinkby Maksinfabrikk i Danmark gjør oss raskt kjent i markedet. Avtale med Unimess GmbH ble gjort for å sikre gode produkter på Intstrumentering.

I forbindelse med et større offshoreprosjekt I 1994 hadde vi behov for produkter innen vannhydraulikk, og det naturlige valget ble Hauhinco Maschinenfabrik GmbH, som vi fikk avtale med i juli dette året. Dette ble starten på vårt program innen vann- og sjøvannshydraulikk.
  
1995 For å få plass til begge firmaene flytter vi til moderne lokaler i Grorudveien 55, Oslo.

Dette året inngår vi avtale med Koppen & Lethem på lavpass filtreringsteknikk type RMF, noe som passer godt sammen med Internormen og utvider vårt marked innen filtrering.
  
1996 Unimess kjøpes av Barksdale GmbH som har distributør i Norge fra før. Barksdale ønsket kun en distributør og velger å fortsette samarbeidet med oss. Nå blir vi en stor leverandør på intstrumentering, som fører til økt fokus på komponentsalg på disse produktene.
  
1999 Sylinderteknikk etablerer salgsavdeling i Bergen. Markedet på vestlandet er stort, og det er behov for å ha en egen salgsperson i dette område.
  
2004 Hydraulikkteknikk AS er det siste selskapet i gruppen som blir etablert.

Med en ansatt på salg og store leverandører som Brevini Hydraulics, White og Oil Sistem vokser firma raskt i omsetning.
  
2005 Hydraulikkteknikk AS utvider med en ny person på salg, samt en montør øremerket deres produkter. Nå er vi blitt 28 personer totalt i gruppen med utsikter til ytterligere bemanningsøkning allerede dette året.

Vår gamle logoer, som har fulgt oss uendret siden 1994, blir nå faset ut.Hydex Fluid Power er nå et samlebegrep for disse 5selskapene, som alle holder til i Grorudveien 55. Ny felles profilering vil blir fremtredende for dette året. Internettsidene er første del av denne jobben. Med ny publiseringsløsning har det åpnet seg helt nye muligheter for internett, intranett og ekstranett til beste for kunder og ansatte.


 

 
Page rendered: 28.12.2022 23:18:17
OXX.Authorization.User.Username: Hydex_SylinderTeknikk_anonym (NO)