Nyutvikling av sylindere

Sylinderteknikk designer sylindere som er skreddersydd dine formål. Sylindere kan benyttes på mange områdere utenfor tradisjonell hydraulikk.
Vi har utviklet sylindere som demper støt og gir konstant retardasjon. Dette benyttes for å ta i mot konstruksjoner som senkes ned på avbunnen. Konseptet kalles softlandingsylindere.

Har du en tilsvarende problemstilling er det bare å ta kontakt. 


Vi har videreutviklet softlandingssylinderen for å ta opp kreftene som oppstår i skroget på en seilbåt dersom denne går på grunn med kjølen.

Dempesylinderen tillater kjølen å forflytte seg og energien blir tatt opp i en akkumulator. Dette er nå et konsept som benyttes på stadig flere nye båter.

Vi har også utviklet en dempesylinder som tar opp strekkkrefter. Denne har ulike kunder benyttet i tilfeller der de har last som henger og de ønsker at svingninger raskest mulig skal dempes.
 
Page rendered: 29.12.2022 02:29:24
OXX.Authorization.User.Username: Hydex_SylinderTeknikk_anonym (NO)