Måling av vibrasjon

Måling av vibrasjon omfatter en rekke forskjellige områder hvor sensorer spiller en sentral rolle, bl.a.:

Testing av fly og helikoptre     For å hindre ulykker gjennom akkumulering av kunnskap om vibrasjon, f.eks. gjennom kvalitetssikring, utmatningstesting, vedlikeholdsprogram
Spesielt viktig for forsvaret, flyselskaper, helikopterselskaper
Overvåkning av lagre For å unngå produksjonsstopp og/eller havari, f.eks gjennom måling av vibrasjon i lagre som del av vedlikehold og/eller overvåkning av turbiner, skipsmaskineri, alt av roterende maskineri
Spesielt viktig for kraftverk, rederier, offshore
Seismikk For å hindre ulykker/katastrofer gjennom akkumulering av kunnskap om vibrasjon i jord/fjell, f.eks. gjennom måling av seismiske vibrasjoner i jord og fjell
Spesielt viktig for forskningssentre
Overvåkning av godstranport For å unngå beskadigelse av vare/gods, f.eks. gjennom måling av vibrasjon i gods under transport med tog, båt, lastebil
Spesielt viktig for transportører, eksportbedrifter

Kontakt Hydex vedrørende måling av vibrasjon

Du kan få måleutstyr/signalgivere for måling av vibrasjon fra følgende produsenter hos oss:


  Måleutstyr / Signalgiver
   
Produsent

  Vibrasjon
  

PCB Piezotronics


Sensorex

Sherborne Sensors
  

For å sikre at ditt anlegg skal være mest mulig driftssikkert, med lang levetid og en god driftsøkonomi, så leverer vi kun måleutstyr/signalgivere fra leverandører i toppsjiktet internasjonalt.

Kontakt Hydex vedrørende måling av vibrasjon
 
Page rendered: 22.05.2022 21:11:38
OXX.Authorization.User.Username: Hydex_SylinderTeknikk_anonym (NO)