Måling av posisjon

Posisjonering omfatter en rekke forskjellige områder hvor målesensorer spiller en sentral rolle, bl.a.:

Posisjonering av sylindere    Hvor man trenger å vite nøyaktig hvilken posisjon en sylinder står i med høy presisjon (hundredels millimeter), f.eks.
- Åpning/lukking av baugporten på en ferge
- Styring av mengde vann fra reservoar inn i kraftproduksjon
- Tipping av ovner i smelteverk
- Regulering av turtall på en vannturbin for å optimere effekt ut fra turbinen
Spesielt viktig i sektorer som oljeindustri, vannkraft, offshore, sylinderprodusenter (OEM-byggere), vindkraft
Måling av bevegelse i masse Bl.a. for å hindre ulykker (jordskred, snøskred, steinras) gjennom akkumulering av kunnskap om bevegelser i masse, f.eks. bevegelse i fjell, skiferlag (i forhold til hverandre), jord, is
Spesielt viktig for forskningssentre, kommuner, entreprenører
Måling av bevegelse i konstruksjoner Hindre ulykker gjennom akkumulering av kunnskap om bevegelser i konstruksjoner, f.eks. bevegelse i stål, jern, betong
Spesielt viktig for forskningssentre, offshore, entreprenører
Måling av tykkelse For å tilfredsstille produksjonskrav og optimere materialbruk, f.eks. måling av tykkelse i produksjon av bildeler, solceller, kabler
Spesielt viktig for bildelprodusenter, solcelleprodusenter, kabelprodusenter og alle virksomheter som benytter valser i produksjonen

Kontakt Hydex vedrørende måling av posisjon

Du kan få måleutstyr/signalgivere for måling av posisjon fra følgende produsenter hos oss:

   Måleutstyr / Signalgiver

Produsent
   
   Bevegelse i konstruksjoner
MTS
  
   Bevegelse i masse
MTS

Sensorex

Solartron
  
   Måling av tykkelse
DSE
  
   Posisjonering av sylindre
MTS

Andre typer på forespørsel (Balluff, Regal Components, etc.)
  
   Posisjonering av ventiler
Kracht
  

For å sikre at ditt anlegg skal være mest mulig driftssikkert, med lang levetid og en god driftsøkonomi, så leverer vi kun måleutstyr/signalgivere fra leverandører i toppsjiktet internasjonalt.


Kontakt Hydex vedrørende måling av posisjon
 
Page rendered: 01.07.2022 15:07:46
OXX.Authorization.User.Username: Hydex_SylinderTeknikk_anonym (NO)