Klinkby Maskinfabrik - ISO 6022 normerte sylindere med DnV typegodkjenning

ISO-DV
Dobbeltvirkende,
friboret hull
ISO-DVG
Dobbeltvirkende, friboret
hull, gjenget stempelstang
ISO-DVGBF
Dobbeltvirkende, bakflens,
gjenget stempelstang
    
ISO-DVGF
Dobbeltvirkende, frontflens,
gjenget stempelstang
ISO-DVGP
Dobbeltvirkende, pendelfeste,
gjenget stempelstang
ISO-DVL
Dobbeltvirkende,
sfærisk opplagring
   
ISO-DVLG
Dobbeltvirkende, sfærisk
opplagring, gjenget stempelstang

Arbeidstrykk alle sylindere: 250 bar

Dokumentasjon / Sertifikater
Behovet for - og omfanget av - dokumentasjon varierer sterkt både når det gjelder enkelt- produkter og større leveranser, fra ingen sporbarhet til full sporbarhet på absolutt alle detaljer.

Følg lenken for å lese om hvilke nivåer av dokumentasjon og sertifikater du kan få fra oss, eller klikk her for å åpne et bilde med oversikt over nivåer av dokumentasjon og sertifikater.

Kontakt Hydex vedrørende Klinkby Maskinfabrik ISO 6022 normerte sylindere

 
Page rendered: 07.12.2021 01:16:10
OXX.Authorization.User.Username: Hydex_SylinderTeknikk_anonym (NO)